Nabór na Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie" edycja 2023/2024

Z uwagi na preferowaną przez uczestników poprzednich edycji, zdalną formę uczestnictwa studia prowadzone są w trybie zdalnym przez platformę Microsoft Teams. (tylko pierwszy zjazd odbędzie się w formie stacjonarnej). Wszystkie wykłady wygłoszone w czasie studiów są rejestrowane w formie audio-video i udostępniane studentom na stronie internetowej (po zalogowaniu). W przypadku zatem nieobecności uczestnik nie traci materii wykładowej i w każdej chwili może wrócić do tematyki poruszanej na wcześniejszych zjazdach, a co za tym idzie nie musi osobiście uczestniczyć w zajęciach, jeśli z dowolnych powodów nie może tego uczynić.

W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365 (m.in. Word, Excel, Power Point, Outlook, OneDrive).

Kryteria kwalifikacji

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie (niezależnie od kierunku)

Termin zapisów oraz składania dokumentów

Do wyczerpania limitu miejsc

Limit przyjęć

60 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Opłata za studia

4800zł (całkowity koszt uczestnictwa - płatne jednorazowo, lub w dwóch ratach po 2400 zł). Indywidualne numery rachunków bankowych rozsyłane będą uczestnikom studiów po zakończeniu rekrutacji. W ramach studiów możliwe jest zdobycie także certyfikatu potwierdzającego kompetencje wydanego przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska:

a) Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 - 250 zł (opłata dodatkowa, oprócz czesnego);
ALBO
b) Auditora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 - 450 zł (opłata dodatkowa, oprócz czesnego).

Sposób zapisu na studia

Zapisy na studia prowadzone są za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kliknij TUTAJ aby przejść do strony zapisów

Zostań naszym absolwentem

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adwokaci i radcowie prawni, naukowcy z innych uniwersytetów. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa niezbędnych do wykonywania obowiązków IO

 
 

© 1364-2023 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie