Kadra - Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie"

Zobacz wykładowców, którzy prowadzić będą zajęcia na studiach

dr Adam Behan

doktor nauk prawnych, inżynier informatyki, pracownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalsita z zakresu przestępczości komputerowej, aktywów wirtualnych i bezpieczeństwa informacji.

Paulina Dawidczy

Dyrektor Departamentu Skarg UODO

Piotr Drobek

asystent w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW, pracownik Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Reprezentuje Prezesa UODO w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych 

Weronika Kowalik

Naczelnik Wydziału Legislacji w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji UODO

Monika Krasińska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO

dr Tomasz Marek

dr nauk prawnych, adwokat

Jacek Młotkiewicz

Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO

Monika Młotkiewicz

Dyrektor Zespołu współpracy z administratorami danych UODO

Tomasz Ochmiński

Departament Kontroli i Naruszeń UODO

dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

Profesor w Katedrze Prawa Karnego UJ, adwokat 

Adam Sanocki

Rzecznik Prasowy Departamentu Komunikacji Społecznej UODO

M. Skwarcan

dr hab. Tomasz Sroka

Adiunkt w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ (Katedrze Prawa Karnego UJ), członek European Law Institute, radca Prokuratorii Generalnej RP

Wojciech Trebnio

Dyrektor Departamentu Kar i Egzekucji UODO

Monika Witak-Gryciuk

Prawnik legislacyjny - Departament Orzecznictwa i Legislacji UODO