Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie" na WPiA UJ pod patronatem
UODO

Edycja 2024/25 poświęcona będzie w szczególności nowym regulacjom unijnym tyczących danych osobowych i aktualnym problemom z jakimi mierzą się IOD oraz nowym wyzwaniom jakie przed IOD stawia AI

Bezpieczeństwo danych i ryzyka związane z atakami sieciowymi.

Ransomware, DDoS, Phishing, bezpieczeństwo systemów, polityka haseł i 2FA a kary UODO.  

Una Europa

Dlaczego warto studiować na organizowanych pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Studiach Podyplomowych "Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie" na WPiA UJ?

najważniejsze informacje

Już dziś stań się częścią większej społeczności