Kontakt

Organizator (jednostka prowadząca)

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej
31-007 Kraków, ul. Bracka 12
tel: (0048)(12)663-19-70

Kierownik studiów:
dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

Sekretarz Studiów:
dr Adam Behan
tel: 691-110-146

Adres mailowy studiów studia-bido@uj.edu.pl

© 1364-2023 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie